ARCHÍV - Szelektív kukák cseréje Székesfehérvár családi házainál

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlanhasználók számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

A Depónia Nonprofit Kft. 2016-ban a lakosság rendelkezésre bocsátott (kék színű) szelektív gyűjtőedényeket, melyeket kicserélünk az új kukákra. A kék edényt az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel egyidőben az új szürke színű, sárga-kék fogantyúval ellátott gyűjtőedényt ugyanarra a pontra kihelyezzük.

 

Kérjük, ezen a napon a régi kék kukát mindenképpen hagyja kint a közterületen, hogy a cserét végre tudjuk hajtani. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően fél órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.  

Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt vigye csak be ingatlanára.

Amennyiben 2021.04.30-ig nem áll módjában az edényt kihelyezni a szelektív gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati irodánkban (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az eredeti kék edény beszállításával.

 

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.

 

Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edény átvételével kapcsolatban

1.   Hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról ügyfeleinknek kell gondoskodni. Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el.

2.   Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a társaságunkkal. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.

3.   Ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, valamint az edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó felelősséggel tartozik.

4.   A gyűjtőedény csak szelektív hulladékgyűjtésre használható.

 

Társaságunk feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a városban. Örvendetes, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 10-20 %-kal nő évente. Biztosítjuk, hogy az így begyűjtött hulladékok kezelésre és anyagában való hasznosításra kerülnek, mely jövőnk egyik záloga.

Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!

 

Köszönjük együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❓❗️KUKACSERÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK❓❗️
 
 
1️⃣Miért van szükség a kék edény lecserélésére?
 
Székesfehérvár tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, melynek sikeres pályázata megvalósítás alatt van. Az egyik pályázati elem a komplex hulladékgazdálkodási rendszerből az új szelektív gyűjtők beszerzése volt a szállítást végző járművek és a feldolgozást végző létesítmények mellett. A Társulás településein élő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosok részére beszerzésre került 1 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény. Tekintettel arra, hogy a Depónia Nonprofit Kft. tulajdonát képező 2016-ban kiosztott (kék) szelektív edény jelen esetben „feleslegessé” vált, azokat más területen kívánjuk hasznosítani. A jelenleg zajló edénycserékre ezért van szükség. Az ingatlantulajdonosokat kár nem éri, hiszen új, az előzővel egyező űrmértékű edényt használhatnak a továbbiakban. A cserét az ingatlanok előtt bonyolítjuk le, így azokat nem kell külön elszállítani (kivéve, ha április 30-ig nem helyezi ki a szelektív szállítási napokon).
 
 
2️⃣Mindennap szükséges kint hagyni a kék edényt, várva annak cseréjére?
 
Nem. Csak a szelektív hulladék ürítési napjain zajlik a csere. Így mind addig, amíg meg nem történik a csere, vagy legkésőbb 2021. április 30-ig kizárólag a szelektív napokon szükséges kihelyezni a kék tárolóedényt. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően ½ órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.
 
 
3️⃣Mi a teendőm, ha nem értesültem az edények cseréjéről és az osztás befejeződött?
 
Az edények cseréjének befejeztével is van lehetőség az új szürke edény átvételére. Ehhez a régi, kék edényt vissza kell hozni a Székesfehérvár, Sörház tér 3. címen lévő ügyfélszolgálatunkra, ügyfélfogadási időben, ahol a dokumentációt követően átvehető a szürke edény.
 
 
4️⃣Megvásárolnám a kék edényt, van rá lehetőség?
 
A korábban díjmentes használatra biztosított – kék – szelektív edény megvásárlása nem lehetséges. Társaságunk azokat a közszolgáltatási területe egyéb településein fogja rendszeresíteni.
 
 
5️⃣Ellopták/megrongálódott a kék hulladéktárolóm, korábban ez nem került bejelentésre, viszont most szeretném igényelni az új szelektív gyűjtőedényt? Mi a teendőm?
 
A csere során nem tudunk új edényt biztosítani, mivel nincs mit lecserélni. Személyesen fel kell keresnie ügyfélszolgálatunkat és amennyiben megtéríti az ellopott/megrongálódott (kék) edény árát, akkor átveheti a KDV szürke edényét.