Szolgáltatások

LAKOSSÁGI ÉS KÖZÜLETI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Székesfehérvár városában települési hulladékszállítási közszolgáltatást 2003. január 1-től  végzi a Depónia Kft. A települések köre folyamatosan növekedett.

A települési szilárd hulladékok gyűjtését, elszállítását közszolgáltatás formájában, járatterv szerint látja el a társaság. Éves szinten kb. 450.000 m3 kommunális jellegű hulladék kerül begyűjtésre a lakosságtól illetve az intézményektől. A lakossági igények kielégítése és a törvényi szabályozások betartása miatt évi rendszerességgel lomtalanítást, zöldhulladék-gyűjtést is szervezünk a szolgáltatási területünkön.

A lakossági elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív) gyűjtésén belül a Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérváron és a vidéki településeken is üzemeltet gyűjtőszigeteket. Tapasztalataink szerint a szigetek népszerűsége folyamatosan nő, a bennük elhelyezett hulladék minősége javul. Ezt a tendenciát megerősítve a szigeteket figyelemfelkeltő matricával illetve használati táblával láttuk el. 2009. évtől egyes településeken bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mely papír ill. műanyag hasznosítható anyagok gyűjtését teszi lehetővé.

A szolgáltatási területen levő ipari és kereskedelmi cégek kommunális hulladékát továbbra is a Depónia Nonprofit Kft. szállítja el. Emellett kihasználva azt, hogy a cégek a törvényi szabályozásnak megfelelően a szelektivitást már szervezeten belül megvalósítják, a haszonanyagok begyűjtését a Continus Nova Kft végzi el, így komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek.

Szolgáltatásaink igénybe vételéhez mind a lakosság, mind az ipari cégek részére edényzetet biztosítunk bérlet illetve értékesítés formájában.

A szállítási tevékenység hatékonyságát diszpécserszolgálat illetve GPS rendszer segíti.

HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS

A megalakított Depónia Kft. részt vett a támogatásokkal megvalósuló Székesfehérvár-Csalai Regionális Hulladéklerakó beruházásának bonyolításában, ezáltal is arra törekedve, hogy minél korszerűbb és költségkímélőbb üzemeltetés valósuljon meg. Az EU előírások követelményeinek is megfelelő lerakó 2002-ben kezdte meg működését, melyben a hulladékkezelési és lerakási rendszer a hatályos törvényi rendelkezéseket kielégíti. A hagyományos lerakás helyett előtérbe került a hulladék minél magasabb fokú feldolgozása (hulladék-szelektálás, komposztálás, hasznosítás). 2004. évben a lerakó telep megkapta a KDT-KÖFE által kiadott egységes Környezethasználati engedélyt.

A Székesfehérvár-Csalai Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó 6 hektár területen 1 millió 450 ezer tömör m3 hulladék elhelyezésére és évi 500 ezer laza m3 hulladék feldolgozására, ártalmatlanítására alkalmas, ezáltal a társaság szolgáltatási területéről begyűjtött hulladékok mellett külső egyéni beszállítók hulladékát is fogadja.

A szigetelt lerakó csurgalékvíz-gyűjtő rendszere és medencéje, szigetelő és monitoring rendszere, valamint depóniagáz kinyerő, kezelő és elvezető rendszere által az európai normáknak teljes mértékben megfelel. Az alkalmazott hídmérleg-és beléptető program segítségével a társaság a hulladék-nyilvántartási és jelentési kötelezettségeknek tud eleget tenni.

A zöldhulladék kezelésére a hulladéklerakó területén komposztáló telepet létesítettünk, amely a lerakandó hulladék biológiailag bontható tartalmának csökkentését megvalósítja a külön fogadás és kezelés útján. A megnövekedett komposztálható anyag mennyiségének feldolgozhatósága szükségessé tette a bővítést, mely beruházás pályázati támogatással jött létre. A kezelőtér területe kétszeresére nőtt, illetve a technológiánk bővült egy gyorskomposztáló rendszerrel. Végtermékként éves szinten mintegy 4-5000 m3 jó minőségű komposztot állítunk elő, melynek forgalmazására a társaság engedélyt kapott, az értékesítés zsákos illetve ömlesztett formában valósul meg.

HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉS

A lakosság környezetszemléletű tudat-formálását célozva hulladékudvarokat üzemeltetünk. (Lásd. https://www.deponia.hu/lakossagi_hulladekudvar)