Hulladékszállítás lakossági ügyfelek részére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Depónia Nonprofit Kft. alaptevékenységét a kommunális szolgáltatás területén látja el: elsősorban a lakosság részére, illetve meglévő szerződéses állományának döntő többségét alkotó kisebb ipari társaságok és intézmények részére végzi a települési hulladék szállítását, ártalmatlanítását. A Depónia Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási feladatokat és a teljes ügyfélszolgálati tevékenységet is.

A lakosság által igénybe vett hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet a KDV társulással kötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végezzük. Emellett a helyi önkormányzatokkal kötöttmegállapodás pontosítja a gyűjtési napokat, az igénybe vehető edényzetet, a szolgáltatásokat és a díjakat is.

A hulladék gyűjtése járattervnek megfelelően történik, mely során csak a szabvány hulladékgyűjtő edényben lévő hulladék kerül elszállításra. A keletkező többlethulladék gyűjtése és elszállítása Depónia emblémás hulladékgyűjtő zsákokból történik, melyek megvásárolhatók a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban.

A közszolgáltatási szerződés a hulladék begyűjtésén és a kezelésén túl az alábbi többletszolgáltatásokra nyújt lehetőséget a helyi Önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján (bizonyos törvényi kötelezettségnek eleget téve):

  • Lakossági szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele hulladékszigetek, papírgyűjtő konténerek illetve házhoz menő szelektív gyűjtés formájában történhet.
  • Zöldhulladék gyűjtés során az áttetsző zsákban elhelyezett (max. 110 l) illetve kötegelt (max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű köteben) zöldhulladék kerül elszállításra, mely a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelőn történő komposztálást követően értékesítésre kerül.
  • Lomtalanítás az önkormányzattal egyeztetett időpont(ok)ban kerül megszervezésre, melynek keretében, lakossági mennyiségben, a feleslegessé vált használati tárgyakat szállítjuk el. Nem szállítjuk el az építési törmeléket, nyílászárókat, veszélyes hulladékot, zöldhulladékot, gumiköpenyt, elektronikai hulladékot valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.
  • Társaságunk Székesfehérváron hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, ahol a székesfehérvári lakosoknak az újrahasznosítható (papír, műanyag, üveg, fém) hulladékokon kívül lehetőség van lom és a lakosságnál kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok (hűtőszekrény, televízió, akkumulátor stb.) elhelyezésére is.

Hulladékszállítási időpontokat a településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza,

amely a Címlapon található Településkeresőn keresztül érhető el.

­