Számlázási rend

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZÁMLÁZÁSA
2016. ÁPRILIS 1-TŐL

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó közszolgáltatási díj beszedésére (ürítési díj) a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. sz. törvény szerint a 2016. április 1-ét követő teljesítések esetén az állam által alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult, egyben kezeli a közszolgáltatás keretében fennálló, 2016. április 1-től keletkezett kintlévőségeket.

 

Számlázás

 

A Depónia Nonprofit Kft. a továbbiakban az NHKV Zrt. nevében és megbízásából végzi a hulladékszállítási közszolgáltatási díjak számlázását. Az informatikai átállás miatt 2016. szeptember 14-től kerülnek kibocsátásra az első számlák.

 • Azon ügyfelek , akik eddig havi rendszerességgel kaptak számlát, most az április, május, június, július, augusztus hónapokról 1-1 db havi számlát kapnak különböző fizetési határidőkkel.
 • Azon ügyfelek, akik eddig negyedéves számlát kaptak, a továbbiakban is negyedévente fognak számlát kézhez kapni a tárgynegyedévet követően.

A számlák fizetési határideje a 69/2016. Kormányrendelet alapján egységesen a számla keltétől számított 15. nap.

A továbbiakban 2016. december 31-ig a közszolgáltatási díjak olyan gyakorisággal kerülnek kiszámlázással, amilyen gyakorisággal a Közszolgáltató az adott közszolgáltatási területen 2016. április 1-jéig számlázott az egyes ingatlanhasználóknak.

 

Az NHKV Zrt. által kibocsátott közszolgáltatási díjszámla kiegyenlítésére vonatkozó információk

 

A számlák kiegyenlítése az alábbi módon történhet, amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.:

 • A számla mellékletét képező csekk befizetésével.
 • Az NHKV Zrt. bankszámlájára történő utalással. Kérjük az utalás közlemény rovatában minden esetben szíveskedjen a számla sorszámát feltűntetni.

Az alábbiak szerint:

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49020634
IBAN: HU 18 103000021065406849020634
 

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.-VHG Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49020373
IBAN: HU 81 103000021065406849020373
 

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.- Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49020359
IBAN: HU 71 103000021065406849020359
 

 

 • Csoportos banki megbízással.

Az alábbiak szerint:

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Szolgáltató azonosító: A25456790T152
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49021271
IBAN: HU 18 103000021065406849021271
Vevő (fizető) azonosító száma: (a számlán található)

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.-VHG Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Szolgáltató azonosító: A25456790T152
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49021271
IBAN: HU 18 103000021065406849021271
Vevő (fizető) azonosító száma: (a számlán található)

 • amennyiben a Közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft.- Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Név: NHKV Zrt.
Szolgáltató azonosító: A25456790T152
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10654068-49021271
IBAN: HU 18 103000021065406849021271
Vevő (fizető) azonosító száma: (a számlán található)

 

 

A számla kiegyenlítése akkor teljesül, amikor a számlán meghatározott összeg az NHKV Zrt. számlájára megérkezik. Fontos figyelembe venni, hogy postai befizetések esetén a befizetéstől számított 2-3 munkanap múlva kerül az összeg jóváírásra a számlakibocsátó számláján.

 

Aktuális számlaegyenlegéről Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken tájékozódhat.

 

A Depónia Nonprofit Kft. által kibocsátott edényzetbérleti- és mozgatási díjak kiegyenlítésére vonatkozó információk

 

Az edényzetbérleti, mosási és mozgatási díjak számlázására és beszedésére továbbra is a Depónia Nonprofit Kft. jogosult.

Mivel a csoportos beszedéssel fizető ügyfelek esetében az eddigi megbízások automatikusan átforgatásra kerültek (ahol kedvezményezettként az NHKV Zrt. van megjelölve), így Ügyfeleinknek amennyiben a továbbiakban is csoportos beszedéssel kívánják számláikat kiegyenlíteni, újból megbízást kell adniuk számlavezető bankjuknál az alábbi azonosítókkal:

Név: Depónia Nonprofit Kft.
Szolgáltató azonosító: A12592201T207
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12023008-00153959-00100005
IBAN: HU 71 1202 3008 0015 3959 0010 0005
Ügyfélkód: (a számla 1. oldalán, jobb felső részén található)

 

Amennyiben átutalással kíván fizetni, úgy kérjük az utalás közlemény rovatában minden esetben szíveskedjen a számla sorszámát feltűntetni.

 

Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 91.§. (2) bekezdése szerint 2013. július 1-től „A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

Ugyanezen törvény 91.§  (3) bekezdés szerint: „A társasházat a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ. A társasház évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a lakásszövetkezetre is. A díjcsökkenést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.”

A Ht. § (6) bekezdése alapján a költségvetési szervek ill. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint ápolást, gondozást nyújtó intézmények is a természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó hulladékszállítási díjat fizetik 2013. július 1-től.

A rezsicsökkentő intézkedések hatását számláinkon színes mezőben tüntetjük fel az elszámolási időszakra vonatkozóan ill. 2013. július 1-től halmozottan.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a rezsicsökkentés megvalósulásának vizsgálatánál minden esetben figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • a rezsicsökkenés az azonos teljesítésekre és azonos szolgáltatási egységekre vonatkozik,
 • 2013. július 1-jét megelőző teljesítésekről 2013. július 1-jét követően is érkezhetnek számlák, melyeken a díjcsökkenésnek nem kell megjelennie.