ARCHÍV - MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS – NYITVA TARTÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást 2021. március 15-én, hétfőn a MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI. Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!   ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.                  2021. március 08-tól 2021. március 22-ig a személyes ügyfélszolgálat SZÜNETEL.   ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – Pilisvörösvár (2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8.) 2021. március 08-tól 2021. március 22-ig a személyes ügyfélszolgálat SZÜNETEL.   Velencei tó térségi települések Ügyfélszolgálatainak nyitva tartásáról kérjük tájékozódjon a https://www.vhg.hu/ honlapon. Várpalotai Ügyfélszolgálat nyitva tartásáról tájékozódjon a www.vknk.hu honlapon.   HULLADÉKLERAKÓ - Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy 2021. március 15. hétfő ZÁRVA 2021. március 15-én, hétfőn a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel (pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor) SZÜNETEL.   PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 139. 2021. március 15. hétfő ZÁRVA   PILISVÖRÖSVÁRI LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR - 2085 Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12 hrsz. 2021. március 15. hétfő ZÁRVA   A többi napon nyitva tartásunk változatlan!   Ügyfélszolgálataink 2021. március 15-e kivételével telefonon és elektronikusan állnak Ügyfeleink szíves rendelkezésére!

ARCHÍV - Nyitva tartás változással kapcsolatos közlemény (FRISSÍTVE 03.29.)

KÖZLEMÉNY   Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott szigorításokról szóló intézkedések és annak meghosszabbításának következtében a DEPÓNIA Nonprofit Kft.   SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINAK működését 2021. március 08-tól 2021. április 19-ig FELFÜGGESZTI.   Arra kérjük Ügyfeleinket, hogy az elkövetkező időszakban az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézés helyett az alábbi telefonos, illetve elektronikus ügyintézés lehetőségével éljenek: Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatban: telefonon a 22/507-419 telefonszámon, elektronikusan e-mailben az ugyfel@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu e-mail címeken, a Társaság www.deponia.hu weboldalán az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található Online ügyfélszolgálat használatával. Szállítással, edényürítéssel, el nem szállított hulladékkal, edénytöréssel kapcsolatban: telefonon a 22/507-419 telefonszámon, elektronikusan e-mailben az szallitas@deponia.hu vagy a titkarsag@deponia.hu  e-mail címen. Kérjük továbbá Ügyfeleinket, hogy a pénztár zárva tartása miatt számlakiegyenlítések érdekében alkalmazzák az átutalás, a készpénzátutalási megbízás lehetőségét. További elérhetőségeinket a www.deponia.hu oldalon találják. A Velencei tó térségi települések Ügyfélszolgálatainak nyitva tartásáról kérjük tájékozódjanak a www.vhg.hu honlapon, a Várpalotai Ügyfélszolgálat nyitva tartásáról pedig a www.vknk.hu honlapon. Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Telep és a hulladékudvarok a MEGSZOKOTT NYITVA TARTÁSSAL MŰKÖDNEK. Ezeken a helyeken a maszk viselése és a távolságtartás kötelező!   Köszönjük Ügyfeleink felelős együttműködését!   Székesfehérvár, 2021. március 29.   Depónia Nonprofit Kft. Közlemény

ARCHÍV - SOLYMÁRI ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK 2021. március 04. technikai okok miatt ZÁRVA TART

Tisztelt Ügyfeleink!   Solymár Önkormányzatával történt egyeztetést követően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy SOLYMÁRI ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK a holnapi napon (2021. március 04.) technikai okok miatt ZÁRVA TART.   Természetesen telefonos és elektronikus ügyintézés lehetősége továbbra is biztosított az alábbi elérhetőségeken: Honlap: www.deponia.hu Telefon: 06-22/407-416 E-mail: pilis@deponia.hu https://deponia.hu/ugyfelszolgalati_irodak   Megértésüket köszönjük! Depónia Nonprofit Kft.

ARCHÍV - Szelektív kukák cseréje Székesfehérvár családi házainál

Tisztelt Ügyfelünk!   A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlanhasználók számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni. A Depónia Nonprofit Kft. 2016-ban a lakosság rendelkezésre bocsátott (kék színű) szelektív gyűjtőedényeket, melyeket kicserélünk az új kukákra. A kék edényt az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel egyidőben az új szürke színű, sárga-kék fogantyúval ellátott gyűjtőedényt ugyanarra a pontra kihelyezzük.   Kérjük, ezen a napon a régi kék kukát mindenképpen hagyja kint a közterületen, hogy a cserét végre tudjuk hajtani. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően fél órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.   Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt vigye csak be ingatlanára. Amennyiben 2021.04.30-ig nem áll módjában az edényt kihelyezni a szelektív gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati irodánkban (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az eredeti kék edény beszállításával.   Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.   Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edény átvételével kapcsolatban 1.   Hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról ügyfeleinknek kell gondoskodni. Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el. 2.   Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a társaságunkkal. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg. 3.   Ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, valamint az edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó felelősséggel tartozik. 4.   A gyűjtőedény csak szelektív hulladékgyűjtésre használható.   Társaságunk feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a városban. Örvendetes, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 10-20 %-kal nő évente. Biztosítjuk, hogy az így begyűjtött hulladékok kezelésre és anyagában való hasznosításra kerülnek, mely jövőnk egyik záloga. Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!   Köszönjük együttműködését! Depónia Nonprofit Kft.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KUKACSERÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK     Miért van szükség a kék edény lecserélésére?   Székesfehérvár tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, melynek sikeres pályázata megvalósítás alatt van. Az egyik pályázati elem a komplex hulladékgazdálkodási rendszerből az új szelektív gyűjtők beszerzése volt a szállítást végző járművek és a feldolgozást végző létesítmények mellett. A Társulás településein élő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosok részére beszerzésre került 1 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény. Tekintettel arra, hogy a Depónia Nonprofit Kft. tulajdonát képező 2016-ban kiosztott (kék) szelektív edény jelen esetben „feleslegessé” vált, azokat más területen kívánjuk hasznosítani. A jelenleg zajló edénycserékre ezért van szükség. Az ingatlantulajdonosokat kár nem éri, hiszen új, az előzővel egyező űrmértékű edényt használhatnak a továbbiakban. A cserét az ingatlanok előtt bonyolítjuk le, így azokat nem kell külön elszállítani (kivéve, ha április 30-ig nem helyezi ki a szelektív szállítási napokon).     Mindennap szükséges kint hagyni a kék edényt, várva annak cseréjére?   Nem. Csak a szelektív hulladék ürítési napjain zajlik a csere. Így mind addig, amíg meg nem történik a csere, vagy legkésőbb 2021. április 30-ig kizárólag a szelektív napokon szükséges kihelyezni a kék tárolóedényt. Ha a gyűjtési napon nem történik meg a szelektív edény cseréje az ürítést követően ½ órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.     Mi a teendőm, ha nem értesültem az edények cseréjéről és az osztás befejeződött?   Az edények cseréjének befejeztével is van lehetőség az új szürke edény átvételére. Ehhez a régi, kék edényt vissza kell hozni a Székesfehérvár, Sörház tér 3. címen lévő ügyfélszolgálatunkra, ügyfélfogadási időben, ahol a dokumentációt követően átvehető a szürke edény.     Megvásárolnám a kék edényt, van rá lehetőség?   A korábban díjmentes használatra biztosított – kék – szelektív edény megvásárlása nem lehetséges. Társaságunk azokat a közszolgáltatási területe egyéb településein fogja rendszeresíteni.     Ellopták/megrongálódott a kék hulladéktárolóm, korábban ez nem került bejelentésre, viszont most szeretném igényelni az új szelektív gyűjtőedényt? Mi a teendőm?   A csere során nem tudunk új edényt biztosítani, mivel nincs mit lecserélni. Személyesen fel kell keresnie ügyfélszolgálatunkat és amennyiben megtéríti az ellopott/megrongálódott (kék) edény árát, akkor átveheti a KDV szürke edényét.

ARCHÍV - Pilisvörösvári ügyfélszolgálat ismét működik a Puskin utca 8. szám alatt

Tisztelt Ügyfeleink!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pilisvörösvár településen, a Puskin utca 8. szám alatti épületben ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÜNK 2021. február 15-étől ZAVARTALANUL MŰKÖDIK  a megszokott nyitvatartás szerint.   Megértésüket köszönjük! Depónia Nonprofit Kft.

ARCHÍV - Elmaradt hulladékszállítás (kommunális) - 2021.02.11.

Tisztelt Ügyfeleink!   A tegnapi napon az időjárás kapcsán kialakult útviszonyok miatt elmaradt a kommunális hulladékgyűjtés Budakeszi településen a Rózsa közben, Kossuth közben, Virágvölgy utcában, az erdő felé, Esze T.utcában, Vadász utcában, Rigli köz, Zsálya utcában, Lugas közben. Amennyiben az időjárás, illetve az útviszonyok engedik, úgy a következő szállítási napon (2021.02.18.) a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett bármilyen zsákból is elszállítjuk a kihelyezett többlethulladékot.     Megértésüket köszönjük! DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Oldalak