Archívum - Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

          Jogszabályok

          Szervezeti és Működési Szabályzat (9.)   

          Szervezeti és Működési Szabályzat (10.)  

          Szervezeti és Működési Szabályzat (11.)  

          Szervezeti és Működési Szabályzat (12.)  

          Szervezeti és Működési Szabályzat (13.)   

          Szervezeti és Működési Szabályzat (14.)   

          Szervezeti és Működési Szabályzat (15) 

 

Adatvédelemi és adatbiztonsági szabályok

Adatkezelési Tájékoztató    , Adatvédelmi Szabályzat   

Adatkezelési Tájékoztató    Adatvédelmi Szabályzat    

 

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények - Társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el, melynek tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke településenként eltérő. Ezen adatok a Településkeresőben találhatók.

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények - Hírarchívum

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Műszaki statisztikák

Települési hulladékgazdálkodás 2018

Települési hulladékgazdálkodás 2019

Települési hulladékgazdálkodás 2020

Települési hulladékgazdálkodás 2021

Gazdasági statisztikák

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2018

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2018

Éves munkaügyi jelentés 2018

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2019

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019

Éves munkaügyi jelentés 2019

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2020

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2020

Éves munkaügyi jelentés 2020

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2021

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021

Éves munkaügyi jelentés 2021

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A beszámolók eléréséhez kérjük

Kérjük, hogy az alábbi adatok közül kizárólag egy mezőt töltsön ki!

a 'Cégjegyzéskszám' mezőt a cégjegyzékszámunkkal 07-09-007690 vagy az 'Adószám' mezőt adószámunk első 8 számjegyével - 12592201 vagy Cégnevünket (minimum 4 karakter) 

Bepipálni a jelölőnégyzetetet, majd 'Keres'.

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2019)

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2020)

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2021)

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2022)

 

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. (2021)

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

ADATKÖZLÉS A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY (Ktgt.) 2. § ALAPJÁN

 

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2022)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2021)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2020)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2019)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2018)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2017)

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján (2015-2017)